פרויקט אמנות אקולוגיה מחזור וסביבה

2013-2016     פרויקט אמנות אקולוגיה מחזור סביבה מטעם חברת חשמל / אשדוד / נתניה / גדרות /  אשקלון / רחובות